<r>Upotrebom 100% acetona i papira iz ilustrovanog časopisa pokazano je na praktičvom primeru kako se jednostavno i kvalitetno preslikava toner na pločicu. Ceo poatupak izrade štampanih pločica na sledećem linku:
">